ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen Machine

 

Stroke Length:  3.5mm&4.0mm
Operation Voltage: 4-12V
Speed: 10400rpm
Battery Capacity: 1800mAh
Battery Life: 6-10 hours(Depending on Voltage and Cartridges)
Charging Time: 2-4 hours depends on USB-C charger and USB-C cord.
Dimensions: 33.5mm x 131mm
Weight: 190g


NOTE :Powerbolt can be detached
PRICE includes 1 ELIT

Giá : Liên hệ
Màu sắc:  

Số lượng :

+ -
cart

Thêm vào giỏ hàng

Chia sẻ sản phẩm thông qua :

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Halo 2 Copy 1:1

3.750.000 đ

Fang Rotary

2.950.000 đ

Mummy Pen

2.950.000 đ

Jciron Pen

5.000.000 đ

Rambo EZ

4.950.000 đ

Legend

6.450.000 đ

Hummingbird V2

3.450.000 đ

Hummingbird V1

2.500.000 đ

Thomas Copy 1:1

1.950.000 đ

Neotat Copy 1:1

3.150.000 đ

Symbeo Copy 1:1

3.450.000 đ

L - V

500.000 đ

ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen Machine

ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen Machine

ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen Machine

ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen Machine

ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen Machine
ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen Machine