ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen PowerBolt

ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen PowerBolt
Compatible with our ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen Machine ONLY

Stroke Length : 3.5mm&4.0mm
Operation Voltage: 4-12V
Battery Capacity: 1800mAh
Battery Life: 6-10 hours (Depending on Voltage and Cartridges)
Charging Time: 2-4 hours depends on USB-C charger and USB-C

Giá : Liên hệ

Số lượng :

+ -
cart

Thêm vào giỏ hàng

Chia sẻ sản phẩm thông qua :

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Halo 2 Copy 1:1

3.750.000 đ

Fang Rotary

2.950.000 đ

Mummy Pen

2.950.000 đ

Jciron Pen

5.000.000 đ

Rambo EZ

4.950.000 đ

Legend

6.450.000 đ

Hummingbird V2

3.450.000 đ

Hummingbird V1

2.500.000 đ

Thomas Copy 1:1

1.950.000 đ

Neotat Copy 1:1

3.150.000 đ

Symbeo Copy 1:1

3.450.000 đ

L - V

500.000 đ

ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen PowerBolt

ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen PowerBolt

ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen PowerBolt

ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen PowerBolt

ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen PowerBolt
ELITE FLY-V2 Wireless Tattoo Pen PowerBolt