Elite Pen Revo V2 (Mint)

Giá : 7.600.000 VND
Màu sắc:  

Số lượng :

+ -
cart

Thêm vào giỏ hàng

Chia sẻ sản phẩm thông qua :


We made big improvement on this NEW REVO V2 PEN 
--Powered by FAULHABER MOTOR
--The Motor Bolt can be changed easily
--The springs inside can be disassembled and assembled in 1 minutes easily, No any technology requirement.
--1 Year Warranty

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Halo 2 Copy 1:1

3.750.000 đ

Fang Rotary

2.950.000 đ

Mummy Pen

2.950.000 đ

Jciron Pen

5.000.000 đ

Rambo EZ

4.950.000 đ

Legend

6.450.000 đ

Hummingbird V2

3.450.000 đ

Hummingbird V1

2.500.000 đ

Thomas Copy 1:1

1.950.000 đ

Neotat Copy 1:1

3.150.000 đ

Symbeo Copy 1:1

3.450.000 đ

L - V

500.000 đ

Stilo pen (Pink)

15.800.000 đ

BIshop Fantom

13.500.000 đ

BIshop V6 (Red)

10.500.000 đ

Bishop V6 (Pink)

10.500.000 đ

Elite Pen Revo V2 (Mint)

Elite Pen Revo V2 (Mint)

Elite Pen Revo V2 (Mint)

Elite Pen Revo V2 (Mint)

Elite Pen Revo V2 (Mint)
Elite Pen Revo V2 (Mint)